Moji povídku ze Ženy se sovou letos v září přetiskli v Pevnosti.