Sborník Žoldnéři fantasie 2015

Knižní sborník z loňského ročníku mám doma a bylo to dobré čtení.

V některých literárních soutěžích získáte diplom, v jiných sborník pro účastníky. Ale pouze v několika se váš text dostane přímo na pulty knihkupectví. Právě třetí možnost se týká literární soutěže Žoldnéři fantazie. Deset nejlepších fantasy povídek vyjde každý rok v knižním sborníku.

Takže je to opravdu skvělá příležitost publikovat. Však si sami můžete přečíst, co o literární soutěži říkají autoři, pro které to byl odrazový můstek v jejich kariéře. O zveřejnění článku mě požádal spisovatel Míla Linc:

Žoldnéři fantazie 2016

Dřímá v tobě budoucí Sapkowski? Nebojíš se trochy krve a potu? Rád poměříš síly s ostatními? Tak neváhej a přidej se k Žoldnéřům fantazie! Nakladatelství Straky na vrbě a ASF Asociace Fantasy vyhlašují osmý ročník literární soutěže Žoldnéři fantazie.

Ostříleným harcovníkům není třeba tuto literární soutěž představovat. Ve zkratce se dá říct, že kdo zaboduje v téhle soutěži, tomu se otevřou mnohé další dveře k autorskému růstu.

 „Žoldnéři fantazie pro mě byli startovní plocha. Jedna ze soutěží, která mi pomohla se vypracovat. A mimochodem i soutěží, v níž mě porazil jeden z mých studentů tvůrčího psaní – a to je dobře, protože správný mistr vyučí žáka lepšího, než je sám.“

Lucie Lukačovičová

Žoldnéři fantazie jsou soutěž s dlouholetou tradicí – začala již v roce 1999, tehdy ještě pod názvem Drakobijci. Postupně se zde vyprofilovala celá generace mladých tvůrců – Pavel Renčín, Martin D. Antonín, Lucie Lukačovičová, Míla Linc, Dana Rusková, Daniel Tučka, Tomáš Bandžuch, Jan Dobiáš, Blanka Jirušková… a mnozí další. Ti všichni začínali povídkami v Drakobijcích (potažmo Žoldnéřích) a dotáhli to k vlastním románům, cyklům i hvězdné slávě…

„Žoldnéři fantazie nabízejí opravdový kariérní růst, kdy se člověk během několika málo let může vyšvihnout z posledního místa (kam ho zaslouženě poslala jeho téměř nečitelná prvotina), přes střed výsledkové listy až k metám nejvyšším, aby nakonec sám zakotvil v řadách porotců a nevěřícně koukal na téměř nečitelné prvotiny jiných autorů. Protože tak nějak tuší, že právě z nich se vyklube nějaká další spisovatelská hvězda.“ 

Tomáš Bandžuch

Úspěch v této konkurenci má váhu. Nemusíte skončit ani první, stačí se umístit, abyste se dočkali otázky od samotného nakladatele: „A nechceš mi z tohohle světa napsat celou knihu?“

„Stát se žoldnéřem fantazie znamená vykročit po cestě lemované námahou, obavami, neustálým překonáváním soupeřů i svých hranic, přes horské hřebeny zoufalství, podél propastí lenosti, přes moře odhodlání do krajiny příběhů, o kterých nikdo před vámi dosud neslyšel. Ale je to jediná cesta k vítězství!“

Daniel Tučka

sborník Žoldnéři fantasie 2010

No, řekněte – nechtěli byste mít povídku v knížce s tak hezkou obálkou? 🙂

Podmínky soutěže

* rozsah prací nesmí překročit 46 000 znaků včetně mezer (budeme to ověřovat, tak si to zkontrolujte – např. ve Wordu)

* počet zaslaných prací od jednoho autora není omezen (ale uvědomte si, že budete konkurovat sami sobě)

* povídky musí být v českém jazyce a musí obsahovat fantastické prvky (Žoldnéři fantazie se profilují jako fantasy soutěž, proto klasické SF raději posílejte jinam)

* nesmí jít o práce již publikované, k publikaci připravované nebo obeslané v jiných soutěžích

* každou práci vytiskněte ve 3 exemplářích, jednostranně, na formát A4 čitelným (méně je někdy více, takže nedoporučujeme různé umělecké fonty) fontem velikosti 12 s řádkováním 1,5 a všemi okraji nejméně 1,5 cm

* práce sešijte sešívačkou nebo nějak jinak svažte (doporučujeme pro jistotu i číslovat stránky – když se práce změní v salát, je identifikace pořadí stránek někdy náročná)

* soutěž je anonymní, takže práce nikde nepodepisujte!

* k zásilce připojte v zalepené obálce papír, na němž bude vaše pravé jméno, adresa, datum narození, email, telefon a názvy všech vámi zaslaných prací (organizátoři budou respektovat přání autora být publikován pod pseudonymem, ale v obálce musí být vaše skutečné jméno a adresa!)

* 3 nepodepsané exempláře od každé povídky + zalepenou obálku s osobními údaji zašlete poštou na adresu (pozor změna!!!) Olga Kostkanová, Doležalova 1036/2, Praha 9, 198 00. Na obálku napište heslo »Žoldnéři«

* zároveň (tj. povídku musíte poslat poštou i elektronicky, jinak nebude do soutěže přijata!) zašlete povídku v elektronické formě z emailové adresy, která v zájmu zachování anonymity neobsahuje vaše jméno a příjmení (můžete si pro tento účel vytvořit třeba email na jméno postavy) na adresu zoldneri@asf.cz (soubor potřebujeme pro případné vydání a pro kontrolu délky práce)

* organizátoři soutěže si vyhrazují právo (ne povinnost) na jedno otištění povídky

* uzávěrka je 30. června 2016

Soutěžní příspěvky nevracíme. Jsou archivovány pro další studium a stejně byste je zpátky nechtěli; po přečtení několika porotci vypadají, jako by je ožvýkal jak.

O místě slavnostního vyhlášení výsledků ty z vás, kteří se umístí, včas informujeme.

ceny Žoldnéři fantazie

A takhle vypadají ceny pro vítěze.

Související články:

Seznam literárních soutěží pro rok 2016

9 kroků, které zvýší šanci na úspěch v literární soutěži