Pokud uspějete v Ceně Karla Čapka, vaše dílo vyjde v knižním sborníku Mlok.