Kratší verzi příběhu napsal Martin v kurzu tvůrčího psaní.