Když vyhrajete Cenu Karla Čapka, budete mít povídku v tomto sborníku.