Česká jména do českého prostředí, anglická do anglosaského prostředí.