Chuť vyprávět druhým je hlavní věc, která odlišuje spisovatele a nespisovatele.