Na kurzu tvůrčího psaní jsme se scházeli v hezké kavárně.