Česko-slovenské království je v Honzově románu námořní velmocí.